ایران نوبافت

[tab_container initial_open=”1″]

[tab title=”نام شرکت”]

8

[/tab]

[tab title=”زمینه فعالیت”]

ایران نوبافت

پیشرو در تولید انواع نخ رنگی در سیستم پنبه ای بافت ، رنگرزی و تکمیل انواع پارچه های گردبافی

 [/tab]

[tab title=”مدیریت”]

[/tab]

[tab title=”آدرس”]

اصفهان

[/tab]

[tab title=”تماس”]

تلفن :889447286

03113801260-61

[qrcode content=”ایران نوبافت.

Tell :889447286

03113801260-61

”  size=”150″ alt=”Scan by your cell phone” shadow = “true”]

[/tab]

[tab title=”وب سایت”]

پست الکترونیکی : 

وب سایت :

 

[/tab][/tab_container]