بازرگانی پورعلی

[tab_container initial_open=”1″]

[tab title=”نام شرکت”]

[/tab]

[tab title=”زمینه فعالیت”]

بازرگانی پورعلی

تهیه قطغات یدکی  دستگاه های کارخانجات ریسندگی،  پتو ، بافندگی ، فرش و…

تهیه قطعات رینگ و open end

 [/tab]

[tab title=”مدیریت”]

[/tab]

[tab title=”آدرس”]

[/tab]

[tab title=”تماس”]

تلفن :04412251737

همراه: 09143

[qrcode content=”بازرگانی پورعلی.

Tell : 03518231769-8266260

fax: 03518266261

09133519362

”  size=”150″ alt=”Scan by your cell phone” shadow = “true”]

[/tab]

[tab title=”وب سایت”]

پست الکترونیکی : Sima.nassaj@gmail.com

وب سایت :

 

[/tab][/tab_container]