شرکت دانه های غرب

[tab_container initial_open=”1″]

[tab title=”نام شرکت”]

[/tab]

[tab title=”زمینه فعالیت”]

شرکت دانه های غرب

تولیدکننده خوراک دام ، طیور و آبزیان

 [/tab]

[tab title=”مدیریت”]

مدیرعامل : مهندس بهمنی

همراه : 09188310750

[/tab]

[tab title=”آدرس”]

کرمانشاه ، کیلومتر 5 جاده سنندج ، روبروی هنرستان کشاورزی کار و دانش مهرگان

[/tab]

[tab title=”تماس”]

تلفکس: 08314271562

08314271561

[qrcode content=”شرکت دانه های غرب .

Tell : 08314271562 

Fax :08314271561 

”  size=”150″ alt=”Scan by your cell phone” shadow = “true”]

[/tab]

[tab title=”وب سایت”]

پست الکترونیکی : 

وب سایت :  

 

[/tab][/tab_container]