شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد

[tab_container initial_open=”1″]

[tab title=”نام شرکت”]

4

[/tab]

[tab title=”زمینه فعالیت”]

شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد

تولید کننده انواع گلیم ، روفرشی  صادراتی ، نخهای BCF ،  ATY  و فانتزی

 [/tab]

[tab title=”مدیریت”]

[/tab]

[tab title=”آدرس”]

آدرس : یزد ، بلوار جمهوری ، کوچه ماهباف

[/tab]

[tab title=”تماس”]

تلفن :03515227003-4

فکس: 03515254391

[qrcode content=”شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد.

Tell : :03515227003-4

fax: 03515254391

”  size=”150″ alt=”Scan by your cell phone” shadow = “true”]

[/tab]

[tab title=”وب سایت”]

پست الکترونیکیyazdzarbaf@yahoo.com

وب سایت :

 

[/tab][/tab_container]