شرکت صنعتی سانتیگراد

[tab_container initial_open=”1″]

[tab title=”نام شرکت”]

2

[/tab]

[tab title=”زمینه فعالیت”]

شرکت صنعتی سانتیگراد  پیشرو در تهویه صنعتی ایران

تهویه صنعتی  شامل : هواکش های موری تا قطر 1600 میلی متر ایرواشر ، گرمکن و فیلتر هوا تجهیزات تهویه مترو ، سازه های فلزی ، قطعات صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

 [/tab]

[tab title=”مدیریت”]

[/tab]

[tab title=”آدرس”]

شیراز ، شهرک صنعتی بزرگ ، میدان الکترونیک (ششم) ، خیابان بهره وری ، خیابان شماره 403

[/tab]

[tab title=”تماس”]

تلفن :07117742793-07117742652

فکس:07117742796

[qrcode content=”شرکت صنعتی سانتیگراد.

Tell : 07117742793-07117742652

fax:07117742796

”  size=”150″ alt=”Scan by your cell phone” shadow = “true”]

[/tab]

[tab title=”وب سایت”]

پست الکترونیکی : info@centigradeindustries.com      

وب سایت :www.centigradeindustries.com

 

[/tab][/tab_container]