شرکت نخ پیوسته زاگرس

[tab_container initial_open=”1″]

[tab title=”نام شرکت”]

3

[/tab]

[tab title=”زمینه فعالیت”]

شرکت نخ پیوسته زاگرس

تولیدات : انواع نخ پلی استر مات ، برقی ، سفید و رنگی .

انواع نخ با نمره های متنوع و انواع نخ تابیده ، انواع نخ رنگی تثبیت شده و انواع نخ اسپاندکس

 [/tab]

[tab title=”مدیریت”]

[/tab]

[tab title=”آدرس”]

آدرس: اصفهان ، منطقه صنعتی جی ، خیابان یکم

[/tab]

[tab title=”تماس”]

تلفن :03115723532

فکس:03115721131

همراه: 09143

[qrcode content=”شرکت نخ پیوسته زاگرس.

Tell : 03115723532

fax: 03115721131

”  size=”150″ alt=”Scan by your cell phone” shadow = “true”]

[/tab]

[tab title=”وب سایت”]

پست الکترونیکی : info@parszagros.com

وب سایت : www.parszagros.com

 

[/tab][/tab_container]