شرکت پژوهان صنعت کرمانشاه

[tab_container initial_open=”1″]

[tab title=”نام شرکت”]

1

[/tab]

[tab title=”زمینه فعالیت”]

شرکت پژوهان صنعت کرمانشاه

طراحی و اجرای تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی و بهداشتی

طراحی و اجرای گازرسانی به صنایع و مجتمع ها

ارائه خدمات مشاوره صنعتی و طرح توجیهی – فنی – اقتصادی – مالی

 [/tab]

[tab title=”مدیریت”]

[/tab]

[tab title=”آدرس”]

کرمانشاه ، خیابان مصطفی امامی ، ساختمان اداری تجاری غدیر ، واحد شماره 1

[/tab]

[tab title=”تماس”]

تلفن :08318221618

فکس: 0838210710

[qrcode content=”شرکت پژوهان صنعت کرمانشاه.

Tell : 08318221618 

Fax :0838210710 

”  size=”150″ alt=”Scan by your cell phone” shadow = “true”]

[/tab]

[tab title=”وب سایت”]

پست الکترونیکی : KAMRANOLFATI@YAHOO.COM

وب سایت :  

 

[/tab][/tab_container]