شرکت نیک نگاران

[tab_container initial_open=”1″] [tab title=”نام شرکت”] [/tab] [tab title=”زمینه فعالیت”] شرکت نیک نگاران-تجهیز سالنهای امفی تئاتر و کنفرانس *مشاوره، طراحی و تجهیز سالن های آمفی تئاتر، همایش ،سینما وکنفرانس *تولید انواع صندلی آمفی تئاترو سینما در طرحهای مختلف *تولید انواع صندلی اداری :مدیریتی ،کارشناسی و کارمندی و انتظار وآموزشی و تاشو *مشاوره ،طراحی و اجرای سیستمهای […]