1امکانات و خدمات بهداشت و درمان

3مطب دکتر

4پرستار خانگی و بلند مدت

5خدمات آمبولانس و اورژانس

6خدمات پزشکی در خانه

7خدمات پزشکی از راه دور

9خدمات دامپزشکی

8مراکز طب جایگزین

10آزمایشگاه پزشکی و تشخیصی

lokomat-lتوان بخشی و فیزیوتراپی

80680533-4405565مراکز مشاوره و خانواده

images (3)خدمات کاشت و ریزش مو

espaمراکز ماساژ و اسپا

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt